جستجو کردن

کویر نوردی مهریز و سریزد و رصد تخصصی ستارگان

قدم زدن روی تپه های ماسه ای ، شتر سواری ، سافاری و تفریحات کویری تنها چند ساعت از روزتان را پر میکند شهرجهانی ما پیشنهاداتی دارد تا خاطرات فراموش نشدنی برایتان قدم بزند

بعد از ساعاتی خوش در کویر به یکی از باغ شهر های استان رفته و با صرف نهار در دهکده گردشگری مهرنگار از باغ جهانی پهلوان پور مهریز دیدن کرده و با آب قنات دست و رویی میشوییم سپس به دل تاریخ می رویم

سنجش
برگشت به بالا